УКРАЇНСЬКА ПРЕМІЯ
«ДЛЯ ЖІНОК В НАУЦІ–2019»

З 1998 року Фонд L’Oréal та Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) докладали зусиль, щоб підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній кар’єрі.
Українська Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці».
Детальніше – https://www.forwomeninscience.com/en/home

L’Oreal Україна – один із лідерів на ринку косметики та парфумерії (№1 Косметична Група у Світі). Філіал в Україні був створений у 2004 р. Станом на 2018 р. в Україні працює понад 250 працівників та 82.600 тис працівників працюють у різних філіалах компанії у всьому світі. 3800 працівників кожен день присвячують свій час досліжденням, працючи у відділі Досліджень та Інновацій. Компанія представлена (має філіали) у 150 країнах світу та володіє портфоліо з 34 взаємодоповнюючих брендів. В Україні функціонує 4 департаменти – Департамент Продукції Масового Попиту, Продукції Люкс, Департамент Професійних Продуктів та Департамент Активної Косметики.
Веб-сайт: http://www.L’Oreal.ua/

Організатор – L’Oreal Україна. Адреса місцезнаходження: вулиця Миколи Грінченка, 4, м. Київ, 03680
Детальніше – https://www.L’Oreal.ua

Патронат – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Адреса місцезнаходження: Михайлівська пл., 1, Київ 01018. Детальніше – http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5046

Науковий партнер – Національна Академія Наук України. Адреса місцезнаходження: вулиця Володимирська, 54, м. Київ, 01030.
Детальніше – http://www.nas.gov.ua

Організаційний партнер –  Громадська організація «Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності». Адреса місцезнаходження:  проспект Гагаріна, 23, оф. 802, 02094
Детальніше – http://csr-ukraine.org

Лібанова Елла

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухха Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, академік НАН України. Член Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки та заступник голови відповідної секції. Член Міжнародного союзу демографів. Знаменитості та нагороди: Диплом Кабінету Міністрів України. Орден княгині Ольги III ступеня. Орден княгині Ольги II ступеня. Лауреат Всеукраїнської премії “Жінка третього тисячоліття” у номінації “Фігура сигналу”.

Комісаренко Сергій

Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України; директор Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Ступінь, звання і нагороди: доктор біологічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної Академії Наук і Національної академії медичних наук України. Надзвичайний і Повноважний Посол України. Лауреат Державної премії УРСР, Почесний доктор Кінгстонського і Північно-Лондонського університетів.

Арбузова Світлана

Член-кореспондент НАМН України, професор, доктор медичних наук, директор Східноукраїнського спеціалізованого центру медичної генетики та пренатальної діагностики. Член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і техніки при Кабінеті Міністрів України.

Бельська Ірина

Доктор фізико-математичних наук, зав. відділом НДІ астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, професор кафедри астрономії та космічної інформатики. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Войтенко Нана

Доктор біологічних наук, професор, завідувач відділусенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О. Богомольця НАН України. Засновник та віце-президент Українського товариства нейронаук, президент Українського відділення Американського товариства нейронаук. Лауреат державної премії України у галузі науки і техніки. Член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і техніки при Кабінеті Міністрів України.

Ємець Алла

Член-кореспондент Національної Академії Наук України, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу клітинної біології і біотехнології ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України.

Лебовка Микола

Професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренко Національної Академії Наук України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України.

УМОВИ І ПРАВИЛА УЧАСТІ

2019

(надалі – Правила Програми)

Премія для жінок у науці від ТОВ «L’Oreal УКРАЇНА» – це премія, запроваджена ТОВ «L’Oreal УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО задля сприяння збільшенню кількості жінок, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, їх дослідницьких центрах або Національній Академії Наук України, та заохочення за їхній внесок у розвиток української науки.

Премія згідно з цією програмою є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», що сприяє збільшенню внеску жінок у сферу наукових досліджень на глобальному рівні з 1998 року.

Програма «Для жінок у науці» (надалі – Програма) в Україні, запроваджена ТОВ «L’Oreal УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, має на меті підтримувати та заохочувати молодих жінок-науковців у сфері природничих наук.

За результатами проведення Програми, трьом учасницям, яких визначать переможницями, буде присуджено премії відповідно до Правил Програми.

Інформування про Правила Програми та зміни до них здійснюється на сайті www.forwomeninscience.in.ua

2.1. Організатором Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «L’Oreal УКРАЇНА» (надалі – Організатор). Адреса місцезнаходження Організатора: вулиця Миколи Грінченка, будинок 4В, м. Київ, 03039.

2.2. Партнером Програми є Національна Академія Наук України (надалі – Науковий партнер). Адреса місцезнаходження: вулиця Володимирська, 54, м. Київ, 01030.

2.3. Патронат Програми – Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. Адреса місцезнаходження: Михайлівська площа, 1, Київ 01018.

2.4. Організаційним партнером Програми є Громадська організація «Центр «Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності» (надалі – Партнер). Адреса місцезнаходження Партнера: проспект Гагаріна, 23, оф. 802, м. Київ, 02094.

3.1. У Програмі беруть участь жінки, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в будь-якому державному вищому навчальному закладі, дослідницьких центрах цих закладів або Національній Академії Наук України і відповідають таким умовам (надалі – Учасниця або Учасниці):

• є громадянками України;
• віком від 18 до 40 років на момент закінчення терміну подання заяв;
• наявність наукового ступеня;
• наявність публікацій у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;
• соціальна активність задля популяризації науки.

3.2. Не визначаються Учасницями Програми та не мають права брати участь у Програмі:

• співробітники та представники Організатора, а також члени їхніх сімей (першого і другого ступенів спорідненості);
• члени сімей членів журі (першого і другого ступенів спорідненості);
• іноземці та особи без громадянства.

4.1. Програма проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій (території Автономної Республіки Крим та зони проведення АТО).

4.2. Період проведення Програми: з 24.04.2018 р. по 22.11.2018 р. включно.

5.1. Організатор відзначить премією трьох Учасниць Програми, які будуть визначені відповідно до цих Правил (надалі – Переможниці). Премії буде присуджено Переможницям, що відповідають критеріям, встановленим у п. 3.1, та виконали всі умови цих Правил.

Кожна премія становить 120 000 (сто двадцять тисяч гривень) українських гривень після відрахування обов’язкових платежів та зборів, та може бути використана Переможницями на власний розсуд. Компанія відрахує обов’язкові платежі та збори, передбачені чинним законодавством України (надалі – Премія).

5.2. Імена Переможниць публічно оголосять на офіційній церемонії у листопаді 2018 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям окремо).

5.3. Оподаткування Премій здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальний за нарахування та сплату податків, пов’язаних із врученням Премії, Організатор.

6.1. Для участі у Програмі потенційні Учасниці мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу www.forwomeninscience.in.ua з 24 квітня 2018 р. по 22 червня 2018 р. включно. Заяви мають бути складені українською мовою та містити такі розділи у вказаному порядку:

• заявка на участь у Програмі за встановленою формою, що розміщена на www.forwomeninscience.in.ua;
• докладне резюме українською мовою, не більше 2-х сторінок;
• копії документів, що підтверджують рівень освіти та науковий ступінь;
• перелік найкращих наукових публікацій та патентів (до 10-ти) з зазначенням індексу Гірша;
• мотиваційний лист;
• інформація про соціальну активність.

6.2. Копії всіх поданих у заявці документів у 12 примірниках слід надіслати рекомендованим листом на адресу: проспект Юрія Гагаріна, 23, офіс 802, м. Київ, 02094. Мейл для контактів: fwis.ua@gmail.com

6.3. Неповні або подані пізніше крайнього терміну заяви, а також заяви від Учасниць, що не відповідають визначеним у цих Правилах вимогам, не будуть розглядати.

6.4. Подаючи заяву в порядку, передбаченому п. 6.1 цих Правил, Учасниця підтверджує, що ознайомилася з Правилами та погоджується з їх умовами.

7.1. Кожну заяву оцінюватиме незалежне журі Програми, до складу якого входять експерти з різних галузей науки, запрошені Організатором до участі.

7.2. За результатами розгляду заяв Учасниць, що відповідають вимогам цих Правил, журі в термін не пізніше 28 серпня 2018 р. (ВИПРАВЛЕНО – 30 серпня) обирає до 10 Учасниць, які, на думку журі, найбільше відповідають меті Програми, для участі у фінальних співбесідах, що відбудуться у вересні.

7.3. Учасницям, які були відібрані для участі у фінальних співбесідах, надсилається лист на електронну пошту, вказану в заявці на участь у Програмі, з інформацією про дату та місце проведення співбесід. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць у співбесіді в Києві (подорож), здійснюються за рахунок Організатора.

7.4. З Учасницями, які були відібрані відповідно до п. 3.1 цих Правил, члени журі проводять співбесіди з метою визначення 3-х Переможниць, які здобудуть право на отримання Премії.

7.5. Усі рішення журі Програми є остаточними та не підлягають оскарженню.

8.1. Журі відбирає Переможниць за такими критеріями:

• видатні академічні досягнення кандидатки (включно з кількістю, якістю та впливом публікацій (публікації та цитування у Scopus і Web of Science), виступи на конференціях, патенти тощо);
• перелік найкращих наукових публікацій та патентів (до 10-ти) із зазначенням індексу Гірша;
• мотиваційний лист;
• соціальна активність: популяризація науки, читання лекцій, участь у дослідженнях та розробках, участь у конференціях, написання наукових публікацій і т. д.

9.1. Рішення журі Програми щодо визначення Переможниць публічно оголосять на офіційній церемонії у листопаді 2018 року (місце та точна дата нагородження будуть повідомлені Учасницям окремо).

9.2. Перелік Переможниць також буде опубліковано в ЗМІ.

10.1. Переможниця, визначена журі Програми, здобуває право на отримання Премії лише за умови участі в офіційній церемонії нагородження у Києві (місце та дата нагородження будуть повідомлені окремо).

10.2. Усі витрати, пов’язані з участю Учасниць в офіційній церемонії нагородження у Києві (подорож, проживання), здійснюються за рахунок Організатора.

10.3. Організатор сплачує Премію шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Переможниці, який буде надано Переможницею протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможниць.

10.4. У разі ненадання Переможницею інформації щодо банківського рахунку, на який повинна бути сплачена Премія, або в разі надання неповної чи неточної інформації Організатор звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

Переможниця протягом 10 робочих днів з моменту оголошення Переможниць має надати копії таких документів для перерахування Премії і нарахування та сплати податків, пов’язаних із врученням Премії:

• копію паспорта громадянина України (усіх сторінок, на яких є записи або відмітки);
• копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (або документ, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
• виписку з банківськими реквізитами для перерахування винагороди, яка міститиме номер банківського рахунку, назву банку, МФО банку.

Організатор може запросити додаткові документи, необхідні для виплати Премії та її перерахування, про що додатково повідомить Переможницю.

10.5. Переможниця погоджується на фотографування та фільмування, а також на надання інтерв’ю медіа в рамках висвітлення Програми і дає свою згоду на безоплатне використання фотографій, відеозаписів та інтерв’ю під час розповсюдження інформації про зазначену вище Програму в Україні й за кордоном.

10.6. Переможниця має терміново повідомити координаторів проекту Програми в разі зміни місця роботи протягом 5 календарних днів з моменту зміни та в разі зміни контактних даних – негайно.

10.7. Задля заохочення молодих жінок-науковців у сфері природничих наук Переможниці можуть вказувати факт участі у Програмі та отримання Премії у своїй біографії.

10.8. Протягом року після нагородження Переможниці погоджуються на виконання ролі Почесних послів Програми ТОВ «L’Oreal УКРАЇНА» «Для жінок у науці», що включатиме просування Програми серед жінок у науці, фільмування, фотографування та надання інтерв’ю медіа.

11.1. Організатор є володільцем персональних даних усіх Учасниць, зібраних у рамках Програми.

11.2. Кожна Учасниця Програми своєю участю в Програмі підтверджує, що вона дає згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу, в тому числі за межі України, власних персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Усі дані, надані Учасницями, оброблятимуть суто з метою реалізації Програми та виконання вимог законодавства України, в тому числі податкового.

11.3. Учасниці мають право на доступ до своїх персональних даних, внесення змін до персональних даних та їх вилучення шляхом подання відповідної письмової вимоги Організатору за адресою, вказаною в п. 2.1.

11.4. Персональні дані Учасниць зберігаються до моменту направлення письмової вимоги Учасниці щодо їх видалення.

11.5. У разі отримання від Учасниці письмової вимоги щодо видалення її персональних даних, чи відкликання згоди на збір та обробку її персональних даних, така Учасниця не допускається до подальшої участі у Програмі та/або до отримання Премії.

11.6. Обробка персональних даних включає в себе збір персональних даних під час подання Учасницею заяви на онлайн-порталі www.forwomeninscience.in.ua та передбачає здійснення таких дій: збирання, збереження, обробка, фільтрування, уточнення і видалення. Організатор забезпечує захист персональних даних, наданих кожною Учасницею, від незаконної обробки та незаконного доступу відповідно до чинного законодавства України.

Організатор має право передавати персональні дані учасниць третім особам з метою виконання умов цих Правил і з метою організації та здійснення діяльності, пов’язаної з Програмою. Учасниці погоджуються з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасниць про таких третіх осіб, у тому числі за межами території України, за умови дотримання норм чинного законодавства.

Юлія Романенко Директор корпоративних комунікацій,
ТОВ «L’Oreal УКРАЇНА»
Марина Саприкіна Керівниця,
Центр «Розвиток КСВ»
ms@csr-ukraine.org
Оксана Ізакова STEM-координаторка,
Центр «Розвиток КСВ»
fwis.ua@gmail.com
(044) 292 02 48

Заявка для отримання премії

«ДЛЯ ЖІНОК В НАУЦІ- 2019»

 • 1. Інформація про учасницю

 • Я підтверджую, що я не є:
  • • співробітником та представником організатора, а також членом їх сімей (першого та другого ступеня спорідненості);
  • • членом сімей членів журі (першого та другого ступеня спорідненості).
 • 2. Контактні дані

 • 3. Наукова діяльність

 • 4. Нагороди

 • 5. Публікації та патенти

 • 6. Соціальна активність

 • 7. Документи

 • Перетягніть сюди файли або
 • Перетягніть сюди файли або
 • Перетягніть сюди файли або
 • 8. Надання згоди

Центр «Розвиток КСВ»

© forwomeninscience.in.ua 2018-2019. Всі права захищені.